Wednesday, July 23, 2008

သူတုိ႔ဆီကသြားကုသမွဳကုန္က်စရိတ္မ်ား

ဒီေန႔ေတာ့ ဂ်ပန္က ပုံမွန္သြားေဆးခန္းတစ္ခုရဲ႕ ကုသမွဳကုန္္က်စရိတ္ေတြကုိ ဗဟုသုတအျဖစ္မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္္။ ဂ်ပန္ရဲ႕က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ (Health Insurance System)မွာ အာမခံကက်ခံတဲ့ကုသမွဳမ်ားနဲ႔ မက်ခံေပးတဲ့ကုသမွဳမ်ားဆုိျပီး ရွိပါတယ္။ အာမခံကုမၸဏီအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေပမယ့္၊ တူညီတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားတဲ့ကုသမွဳေတြအတြက္ အာမခံကုမၸဏီက မက်ခံေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားေတြမ၀င္မျဖစ
၀င္ရတဲ့ National Health Insurance System က၊ (အာမခံကက်ခံတဲ့ကုသမွဳမ်ားအတြက္)ကုသမွဳစရိတ္ရဲ႕ ၇၀ % ကုိစုိက္ထုတ္ေပးပါတယ္။ Insurance ေငြကုိ လစဥ္၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္စာ သြင္းရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မိသားစုကေတာ့ ေက်ာင္းသားျဖစ္တဲ့အတြက္ မိသားစုသုံးဦးေပါင္းမွ တႏွစ္လုံးစာ ၂၉၀၀၀ ယန္းဘဲသြင္းရပါတယ္။

ေဆးရုံနဲ႔ပုဂၢလိကေဆးခန္းယွဥ္ၾကည့္ရင္၊ ေဆးရုံက ေစ်းပုိၾကီးပါတယ္။ ဥပမာ သြားတုေမးရုိးအတြင္းအစားထုိးစုိက္ကုသျခင္း (dental implant) တစ္ေခ်ာင္းကုိ အျပင္ေဆးခန္းမွာ ၃သိန္း၆ေသာင္းယန္းေလာက္က်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဆးရုံမွာ ၄သိန္း၅ေသာင္းယန္း (ျမန္မာေငြ၄၅သိန္းေက်ာ္) က်ပါတယ္။

သြားကုသမွဳအေနနဲ႔ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊ ရုိရုိးသြားဓာတ္မွန္ရုိက္ျခင္း၊ composite resin (ပုိလီမာ-အျပာေရာင္အလင္းတန္းေပးျပီးမာေက်ာေစသည္)၊ သတၱဳတုိ႔ ျဖင့္သြားဖာျခင္း၊ သြားအေၾကာတြင္းကုသျခင္း (endodontic treatment)၊ သြားအရွင္စုိက္ျခင္း(ပလတ္စတစ္ဖရိန္)၊ သြားအေသစုိက္ျခင္း စသည္ကုသမွုမ်ားအတြက္ Insurance မွ ၇၀% က်ခံပါတယ္။ ေၾကြသား (porcelain) နဲ႕သြားဖာ၊သြားစုိက္ျခင္း၊ သြားအရွင္စုိက္ျခင္း(သတၱဳဖရိန္)၊ CT (computed tomography) ဓာတ္မွန္ရုိက္ျခင္း၊ သြားဖုံးရုိးထဲသတၱဳ၀က္အူအေသစုိက္ထည့္ျပီးသြားအေသစုိက္ျခင္း (Dental implant) စတဲ့ အကုန္အက်မ်ားတဲ့ကုသမွဳေတြကုိေတာ့Insurance ကမက်ခံေပးပါဘူး၊ ၁၀၀%လုံးလူနာကက်ခံရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလုိဘဲေငြတတ္ႏုိင္တဲ့သူေတြဘဲ ကုႏုိင္ၾကပါတယ္။

ဗဟုသုတအျဖစ္ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိေအာက္မွာျပထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာကုရင္က်သင့္မယ့္ခန္႔မွန္းေငြကုိ က်ပ္ေငြနဲ႔ယွဥ္ျပထားပါတယ္။ ေဆးခန္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုေစ်းႏွဳန္းကြာျခားမွဳရွိႏုိင္ပါတယ္။

歯石・着色除去 (痛みのないエアスケーラー、エアフローで取り除きます) Professional Mechanical Tooth Cleaning (Air scaler သုံးျပီးသြားမ်က္ႏွာျပင္မွေက်ာက္ႏွင့္ပုိးမႊားလႊာမ်ားဖယ္ရွားသန္႔စင္ေစျခင္း) - 8,400円 / 1時間 (၁နာရီ) - (ျမန္မာျပည္တြင္ကုသလွ်င္အျပီးအစီး၂၀၀၀၀-၄၀၀၀၀ က်ပ္)

虫歯になりやすい人のための虫歯菌の除菌治療 (သြားပုိးစားေရာဂါကာကြယ္သည္႔ ဖလုိရုိက္ဓာတ္ကုိသြားအတြင္းစိမ့္၀င္ေစရန္ ကုသမွဳေပးျခင္း)
1回目ပထမအၾကိမ္ 21,000円 2回目以降 ဒုတိယအၾကိမ္10,500円 -(အျပီးအစီး ၅၀၀၀၀ က်ပ္ခန္႔)


歯の一部に詰める修復物 သြားဖာျခင္း コンポジットレジン ပုိလီမာ composite resin 21,000円
ハイブリッド fibre-reinforced composite hybrid (ပုိမာေက်ာ၊ အ၀ါးခံ၊ သြားအေရာင္) 42,000円 (၅၀၀၀-၁၅၀၀၀က်ပ္)၊ PGA -Precious gold alloy ေရႊပါ၀င္ေသာသတၱဳစပ္ 42,000円 (၅၀၀၀-၃၀၀၀၀က်ပ္)


歯にすっぽりかぶせる修復物 သြားစြပ္ျခင္း (crowning) သြားအေသစုိက္ျခင္း(Bridge) PGA -Precious gold alloy ေရႊပါ
၀င္ေသာသတၱဳစပ္ 84,000円 (၁၀၀၀၀-၃၀၀၀၀က်ပ္) သတၱဳ+ေၾကြ 126,000円 ေၾကြသား 147,000円 (၄၀၀၀၀-၉၀၀၀၀က်ပ္)

義歯 အံကပ္(အရွင္စုိက္-သြားအားလုံး) (complete denture) 367,500 ~ 525,000円 (၇၀၀၀၀-၁၅၀၀၀၀က်ပ္)

部分入れ歯 (partial denture အရွင္စုိက္) 10000~50000円

Dental implant 埋入手術 (implant screw စုိက္သြင္းသည့္ခဲြစိတ္ကုသမွဳ) 262,500円 / 1本 (၁ေခ်ာင္း)
上部構造 (インプラントにつける人工歯) implant screw ေပၚတြင္တင္စုိက္သည့္သြားတု = သြားအေသစုိက္ႏွင့္ေစ်းႏွဳန္းအတူတူ (ျမန္မာျပည္တြင္ေခတ္မစားေသးပါ)

小児矯正 ကေလးသြားညွိကုသျခင္း 420,000円 (၅၀၀၀၀-၅၀၀၀၀၀က်ပ္)
成人矯正 အရြယ္ေရာက္ျပီးလူငယ္သြားညွိ ကုသျခင္း - 1,050,000円 ( ၅၀၀၀၀၀-၇၀၀၀၀၀ က်ပ္ခန္႔)

抜歯 သြားႏွဳတ္ျခင္း 3000~50000円 (၁၀၀၀-၅၀၀၀၀က်ပ္)
0 comments: