Wednesday, November 18, 2009

သြားတုအရွင္စုိက္ထားရျပီလား...


သြားတုအရွင္ဆုိတာ...
သြားေတြက်ဳိးသြားလုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ႏွဳတ္လုိက္ရလုိ႔ အတုျပန္စုိက္တဲ့အခါ၊ လုိအပ္တဲ့သြားေနရာေတြမွာ သြားတုေတြထည့္ေပးျပီး၊ အဲဒီသြားအတုေတြကုိ သတၱဳ-ဒါမွမဟုတ္ပလတ္စတစ္ျပားေပၚမွာ ေပါင္းထည့္ထားတဲ့စုိက္သြားမ်ဳိး၊ အသုံးျပဳသူကုိယ္တုိင္ခံတြင္းတြင္းထည့္ႏုိင္၊ ကုိယ္တုိင္ျဖဳတ္ေဆးႏုိင္တဲ့ သြားတုစုိက္ျခင္းမ်ဳိး။

သြားတုအရွင္ဘယ္အခါမ်ဳိးမွာသြားတုအရွင္စုိက္
၁။ သြားတုကုိခံတြင္းထဲျမဲေနေအာင္၊ ခ်ိတ္နဲ႔ခ်ိတ္ထားႏုိင္ဖုိ႔ သဘာ၀သြားက်န္ရွိေသးတဲ့အခါ
၂။ သြားသုံးေခ်ာင္းထက္ပုိျပီးတဆက္တည္းစုိက္ရမယ့္အခါ၊ (ဒီလုိေနရာမ်ဳိးမွာ ေဘးသြားေတြကုိစြပ္ျပီးတံတားတဲြသလုိတြဲစုိက္တဲ့ သြားတုအေသစုိက္မ်ဳိးစုိက္မိရင္၊ ၀ါးသမွ်အားေတြကုိ သဘာ၀ေဘးသြားေတြကခံရတဲ့အတြက္ ခဏေလးနဲ႔သြားအေကာင္းေတြနဲ႔လာလွဳပ္လာျပီး၊ ပ်က္စီးလာႏုိင္လုိ႔ပါ။ ခုေခတ္ကုသမွဳအရ၊ dental implant လုိ႔ေခၚတဲ့ တုိက္ေတနီယမ္၀က္အူကုိ အရုိးသားထဲစုိက္ထည့္ျပီး၊ သြားအေသစုိက္ႏုိင္ရင္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။)
၃။ သြားေတြအမ်ားၾကီးအစားထုိးရမယ့္အခါ
၄။ ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းနဲ႔သြားစုိက္ခ်င္တဲ့အခါ (မွတ္ခ်က္။ ။တကယ့္အဆင့္မီအရွင္စုိက္သြားတုက၊ သတၱဳေအာက္ခံနဲ႔ clasp လုိ႔ေခၚတဲ့ခုိင္ျမဲမွဳအတြက္ သဘာ၀သြားမွာခ်ိတ္ရတဲ့ခ်ိတ္၊ occlusal rest လုိ႔ေခၚတဲ့ သဘာ၀သြားေပၚမွာေမွးတင္၀ါးလုိ႔ရေအာင္ဆန္႔ထုတ္ထားတဲ့ သတၱဳပုိင္းစတာေတြကုိ သတၱဳပုံေလာင္းပညာ (metal casting) နဲ႔ေလာင္းျပီး၊ ဒီအေပၚကမွ ပလတ္စတစ္စုိက္သြားတုကုိေပါင္းထည့္တဲ့ သြားတုပါ။ Skeletal denture လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္လည္းၾကီးပါတယ္)

သြားတုအရွင္စုိက္ျခင္းရဲ႕ေကာင္းခ်က္
၁။ သြားအေသစုိက္လုိ သဘာ၀ေဘးသြားေတြကုိ ေသးသြားေအာင္စက္နဲ႔စားလုိက္စရာမလုိျခင္း
၂။ ပလတ္စတစ္သြားအံပုံႏွင့္သြားတုမ်ားသုံးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္၊ မေတာ္တဆက်ိဳးပဲ့သြား၊ သြားမ်ားနိမ့္သြားပါက ျပင္ဆင္ရလြယ္ျခင္း၊ ေဘးသြားပါႏွဳတ္ရသည့္အခါ၊ ရွိႏွင္ျ့ပီးသားသြားတုအံကပ္တြင္ စုိက္သြားထပ္ေပါင္းထည့္ႏုိင္ျခင္း
၃။ ျဖဳတ္ေဆးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းျခင္း

သြားတုအရွင္စုိက္ျခင္းရဲ႕အားနည္းခ်က္
၁။ အဆင့္ျမင့္Skeletal denture မဟုတ္ရင္၊ သြားတုအံပုံကုိ သြားဖုံးသားေပၚတင္ထားရျပီး၊ သြားဖုံးသားေပၚအားျပဳ၀ါးရတဲ့အတြက္၊ ၀ါးအားနည္းျခင္း
၂။ သြားတုျပားက သြားဖုံးေပၚဧရိယာက်ယ္က်ယ္အုပ္ထားရသျဖင့္ ေနထုိင္ရခက္ျခင္း၊ စုုိက္ခါစတြင္ က်င့္သားရဖုိ႔အခ်ိန္ယူရျခင္း
၃။ အံကပ္ေအာက္ႏွင့္္ေဘးသြားမ်ား၊ ခ်ိတ္မ်ားပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ အစာေတြကပ္ေနတတ္ျပီး၊ စားျပီးတုိင္းသန္႔ရွင္းေပးဖုိ႔၊ တုိက္ေဆးေပးဖုိ႔လုိအပ္ျခင္း၊ မွန္မွန္ျဖဳတ္မေဆးပါက ေဘးကပ္လွ်က္သဘာ၀သြားမ်ားပုိးစား၊ သြားဖုံးေရာင္ျဖစ္တတ္ျခင္း
၄။ သြားဖုံးသားေပၚတင္ထားအားျပဳထားရတဲ့ ပလတ္စတစ္ခံသြားေတြကုိ ေရရွည္သုံးရရင္ သြားဖုံးရုိးမ်ားတျဖည္းျဖည္းနိမ့္က်လာျခင္း

သြားတုအရွင္သုံးတဲ့အခါလုိက္နာသင့္သည္မ်ား
၁။ အစာစားျပီးတုိင္းျဖဳတ္ေဆးပါ။
၂။ ေဆးတဲ့အခါ သြားပြတ္တံႏုႏု-ဆပ္ျပာတုိ႔န႔ဲေဆးပါ။ သြားတုိက္ေဆး-သြားပြတ္တံအမွ်င္ၾကမ္းတုိ႔နဲ႔တုိက္ရင္ ပလတ္စတစ္သားကပြန္းလာတတ္ပါတယ္။ ေဆးေနရင္းေခ်ာ္ျပီးလြတ္က်တတ္လုိ႔ ေရဇလုံခံထားျပီးေဆးပါ။
၃။ သြားတုကုိျဖဳတ္ေဆးခ်ိန္၊ ခံတြင္းထဲကသဘာ၀သြားေတြကုိလည္း၊ သြားတုိက္ေဆးသြားတုိက္တံနဲ႔ တုိက္ပါ။ အထူးသျဖင့္သြားတုနဲ႔ေဘးကပ္ရက္သြားမ်က္ႏွာျပင္ေတြ၊ ခ်ိတ္ခ်ိတ္ထားတဲ့သြားေတြကုိ အထူးဂရုစုိက္ျပီး တုိက္ေပးပါ။
၄။သြားတုကုိ အစာ၀ါးခ်ိန္၊ လူေတြနဲ႔စကားေျပာရမယ့္အခ်ိန္ေတြမွာဘဲတပ္ပါ။ အိမ္မွာအနားယူခ်ိန္၊ အထူးသျဖင့္ညအိပ္ခ်ိန္ေတြမွာ ျဖဳတ္ထားျပီး၊ သြားဖုံးသားနဲ႔ေဘးသြားေတြကုိ အနားေပးပါ။ သြားတုကုိတပ္ထားတဲ့အခ်ိန္မ်ားေလ၊ သြားဖုံးရုိးနိမ့္က်တာျမန္ေလျဖစ္ပါတယ္။
၅။ ပလတ္စတစ္သြားတုက ေျခာက္ကပ္သြားရင္၊ ပူလြန္းရင္ပုံေျပာင္းသြားျပီး အံမက်ျဖစ္တတ္လုိ႔၊ ေရပူႏွင့္မေဆးပါႏွင့္၊ ခၽြတ္ထားခ်ိန္မွာ၊ ေရထည့္ထားတဲ့ အဖုံးပါဘူးထဲထည့္သိမ္းပါ။
၆။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ႏွစ္စဥ္သြားဆရာ၀န္ထံျပန္ျပျပီး၊ လုိအပ္တဲ့ ျပဳျပင္မွဳခံယူပါ။ ႏွစ္ၾကာလာလွ်င္ သြားဖုံးရုိးမ်ားနိမ့္လာျပီး သြားတုေခ်ာင္လာ၊အံမက်ျဖစ္လာတတ္သျဖင့္၊ ပလတ္စတစ္သားပုိးျခင္း၊ အသစ္လုပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္လုိအပ္သလုိ ျပဳျပင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။
၇။ ေဘးသဘာ၀သြားမ်ားပုိးစားျခင္းစတဲ့ေရာဂါျဖစ္လာပါက ခ်က္ခ်င္းကုသမွဳလုပ္ပါ။

3 comments:

Ven. said...

ေဒါက္တာဉာဏ္ ... ဒီ Post က ေတာ့ ဥဳးဇင္းနဲ႔ ကြက္တိ ကုိ အက်ိဳး႐ွိသြားပါတယ္၊ ဥဳးဇင္းလည္း သြားတုကုိ အ႐ွင္တပ္ထားသူပါ၊ ေဒါက္တာဉာဏ္ အခု ညႊန္ျပသလုိမိ်ဳး သြားတုအရွင္တပ္ထားသူေတြ လုိက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြကုိ အိႏၵိယကုိ ပညာသင္ထြက္လာၿပီးေနာက္မွာမွ ဥဳးဇင္းကုိ သြားတုအ႐ွင္ တပ္ေပးခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာေဒၚေဆြေဆြျမင့္ (B.D.S, F.I.C.C.D.E, F.I.C.D) သြားဘက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္ကုိ ဖုန္းဆက္ေမးလုိ႔ သိခဲ့ရတာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ေဒါက္တာဉာဏ္ရဲ႕ ဒီ Post မွာေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြ ပုိျပည့္စုံလုိ႔ သည္ Post - အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေနာက္ ဥဳးဇင္း သိခ်င္တာတစ္ခုက Skeletal denture လုိ႔ေခၚတဲ့ သြားတုကုိ တပ္မယ္ဆုိရင္ကုန္က်စရိတ္လည္းႀကီးတယ္ ဆုိေပမယ့္ ေစ်းႏႈန္းဘယ္ေလာက္ေလာက္ ရွိပါသလဲ ေဒါက္တာ။
ဥဳးဇင္းက သြားတုအ႐ွင္ကုိ တပ္ထားတာ (၅) ႏွစ္ေက်ာ္လာပါၿပီ၊ ေဒါက္တာဉာဏ္ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္လုိမ်ိဳး လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ မလိုက္နာ မိခဲ့လုိ႔ သြားတုအ႐ွင္ ေဘးမွာ ကုတ္ထားတဲ့ သြားေတြလည္း ပုိးစားေနပါၿပီ။
ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ... Skeletal denture သြားတုကုိ တပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဥဳးဇင္းတုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ေရာ တပ္လုိ႔ အဆင္ေျပႏုိင္သလား ေဒါက္တာ။

အစစ အရာရာ အဆင္ေျပၾကပါေစ...
ေမတၱာျဖင့္ ... ဥဳးဇင္း (ေခတၱ - အိႏၵိယ)

Ven. said...

ဥဳးဇင္း ေရးလုိက္တဲ့ Comment ေလး အဆင္ေျပေျပ ေရာက္မွေရာက္ပါ့မလား ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ... မွ “ဥဳးဇင္းေမးခြန္းအတြက္ပုိ႔စ္တင္ထားပါျပီဘုရား။” ဆုိတဲ့ ေဒါက္တာရဲ႕ ျပန္ၾကားမႈေလးကုိ သိလုိက္ရတာပါ၊ သြားတုအရွင္စုိက္ထားရျပီလား... ဆုိတဲ့ Post ကုိ ျမင္လုိက္ရေတာ့ ဥဳးဇင္း သိခ်င္တာ သိလုိက္ရၿပီဆုိၿပီး ေဘးဘယ္ညာကုိ မၾကည့္မိလုိက္ပါဘူး။

အခုလုိ က်မ္းမာေရးကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေဘသဇၹဒါန ျပဳေပးသည့္အတြက္ ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ အ႐ွင္ဗာကုလရဟႏၱာမဟာေထရ္ျမတ္ကဲ့သုိ႔ အနာေရာဂါကင္း႐ွင္းျခင္း အက်ိဳးထူးျဖင့္ ဘ၀တစ္သက္တာ ေအးခ်မ္းစြာ ရပ္တည္ ေနထုိင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္...

သတိတရ ေမတၱာျဖင့္ ... ဥဳးဇင္း (ေခတၱ - အိႏၵိယ)

Dr. Nyan said...

ဥဳးဇင္းဘုရား
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း skeletal denture စုိက္လုိ႔ရပါတယ္ဘုရား။ ကုန္က်စရိတ္က ပလတ္စတစ္ခံသြားတုထက္ ၁၀ဆေလာက္ပုိႏုိင္ပါတယ္ဘုရား။